4 วิธีเลือกคณะ เลือกดีๆ ไม่ต้องมีปีหน้า

การเข้าเรียนในคณะดี ๆ ให้ได้เป็นความมุ่งหวังของเด็กมัธยมแทบทุกคน เพราะมันเป็นถือขั้นบันไดความสำเร็จขั้นแรก ๆ ของชีวิต ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจและดีใจของทั้งตัวเราเองและคนรอบข้าง